Clear Management, Vision och strategi

Det finns ingen heltäckande teori för strategiskt arbete. Arbetet med planeringen och scenariohanteringen är viktigare än själva planen. Samtidigt kan man ju undra varför en del alltid har tur? Min uppfattning är att ”tur” kommer när man gjort ett bättre strategiarbete och riskplanering jämfört med konkurrenterna.

” Every time I have prepared for battle I have been forced to admit that plans are useless - but planning indispensable.”

Dwight Eisenhower

Vision och strategi ligger till grund för att kunna arbeta vidare med affärsplaner och sätta upp tydliga mål som alla på företaget förstår.

 

Om man bestämt sig var man
vill vara om tre år, är det klart
enklare att veta vad man ska
göra idag.

” Visioner utan åtgärder är bara drömmar. Åtgärder utan visioner är bara tidsfördriv. Visioner i kombination med åtgärder kan förändra världen. ”