Clear Management, Styrning och kontroll

En förutsättning för att fatta rätt beslut är att man har rätt beslutsunderlag. Med felaktiga värden är sannolikheten stor att även besluten blir felaktiga. Därför är det viktigt att ha arbetssätt som klart och tydligt sammanfattar ekonomiska- och andra händelser för ledning och styrelse.

Det är även viktigt att det finns olika forum och sätt för att fatta rätt beslut. Det går inte att ha styrelsemöten där man diskuterar ”Vem som lånade släpkärran senast.” Då fyller inte mötena sin funktion. Jag är van att fungera som katalysator och se till att sortera fram de väsentliga frågorna.

Att med en årsarbetslan arbeta med företagets strategiska och operativa arbete under verksamhetsåret, gör att allt går så mycket lättare. Målet är att skapa en struktur i arbetet så att man bygger bort flaskhalsarna. Med hjälp av en sådan struktur kommer företaget få en mer engagerad personal och tjäna mer pengar. Strukturkapitalet ger också ledning/ ägare möjlighet att lägga energi på strategiskt arbete, vilket skapar förutsättningar för utveckling och tillväxt. En positiv spiral, med andra ord.

Jag tycker att ett mål för företagandet är att göra bolaget säljbart och attraktivt för en ny köpare. Det kan verka som ett udda mål, men om företaget har ett arbetssätt och strukturkapital som gör att det fungerar bra även om ledning och ägare är närvarande har man nått långt. Det är inget självändamål att sälja, men det är först då man får ett bud på företaget som man kan tacka nej till att sälja.

 

Tålamod och stora öron.
Goda förutsättningar för att
fatta rätt beslut.

” Om du vill lära känna vägen framför dig - fråga dom som går åt andra hållet.”