Mikael Andersson, Clear Management

Min uppgift är att se till att ditt företag på kort och lång sikt tjänar mer pengar. Det kan man göra genom olika arbetssätt och metoder, men lika mycket handlar det om att hjälpa dig att ”lyfta blicken.”

Oavsett bransch så är det erbjudandet till marknaden det handlar om. Ett genomtänkt erbjudande kombinerat med en effektiv organisation och klokt ekonomiskt tänk ger resultat. Då har också företaget de rätta förutsättningarna för tillväxt och förändring. Och kan matcha marknadens förväntningar och konkurrenternas agerande.

MIKAEL ANDERSSON

Det handlar om
att tjäna pengar.

För att tala klarspråk.

Varför ska ni anlita mig?

Jag har en bred kompetens inom företagande med erfarenheter från en mängd branscher. Det gör att jag med ett utifrånperspektiv kan analysera och ge klara och tydliga handlingsförslag på hur företaget kan utvecklas vad det gäller:

• Strategi
• Organisation
• Marknadsaktiviteter
• Finansiering och uppföljning

Det finns ingen standardlösning för de olika problemställningar som i princip alltid uppstår i företag. Däremot finns det en ”best practice” . I teorin finns det alltid obegränsade resurser och tid. I verkligheten är det en mängd andra faktorer som spelar in för utvecklingen. Från ägarnas ambitioner, medarbetarnas kunskap och resurser, till marknadens förväntningar och krav.

Men nog talat om mig. Jag talar mycket hellre med dig om de utmaningar du står inför.