Förhandlingar, Clear Management

Vet du vad du vill och kan gissa vad motparten vill så finns det goda möjligheter till en lyckad förhandling. Om du däremot blir otålig för att du vill så mycket, samtidigt som du har en riktig ”förhandlingsräv” på andra sidan bordet kan situation bli den omvända.

Jag har stor vana i förhandlingssituationer. Det finns inga färdiga svar och lösningar. Men med en god nulägesanalys och uppsatta mål för förhandlingen så är det lättare att hitta de rätta argumenten och infallsvinklarna, likaväl som det är viktigt att verkligen sätta sig in i hur motparten resonerar och vilka argument som är viktigast för denne. Till syvende och sist handlar det också om empati och känsla.

 

Förhandlingsteknik är en konst. En konst man kan lära sig.

” Ska du förhandla framgångsrikt måste du lära dig att improvisera.”