Clear Management, Bollplank och affärsutveckling

Att vara ledare och chef för ett företag är ofta väldigt ensamt. Du behöver någon att diskutera med. Någon som är där enbart för företaget och dig som chef.

Bästa vänner och familj är ingen bra lösning. Vill jag verkligen blotta mig? Hur kommer våra relationer se ut i framtiden? Men kanske framförallt. Hur stor insikt kan de ha i min situation med anställda, ansvar, myndigheter, produkter och tjänster?

Jag har en stor erfarenhet att agera bollplank, lyssna, ställa frågor och diskutera ur ett objektivt perspektiv. Och jag gör det proffessionellt, med sekretess.

 

Frihet kan vara angenämt,
men inte när den ska betalas
med ensamhet.

” Kunskap är inte kunskap förrän
någon annan vet att du vet”