Clear Management, Marknad och försäljning

Hur uppfattas vi på marknaden? Vad gör min produkt unik? Vem jämförs jag med och vad är alternativet till min produkt? Alla företag borde kosta på sig en marknadsanalys för att se om företaget ligger rätt eller om man bara trampar vatten.

Marknadsföring och försäljning är två skilda företeelser med en sak gemensamt. Båda syftar till att företaget ska tjäna pengar. För att uppnå målen som sätts upp för verksamheten krävs en långsiktig marknadsplanering. Detta innebär att marknadsföringen måste vara kopplad till företagets strategi. Ofta genomförs marknadsföringen i kortsiktiga aktiviteter. Det blir sällan effektivt, utan kan bli rena berg och dalbanan för försäljningen.

För att få ett bra resultat måste marknadsföringen vara genomtänkt och uppbyggd på ett antal grundpelare: Målgrupp, typ av marknadsföring för att träffa målgruppen, tidpunkter, image, tid och kostnad samt tid för att uppnå målen.

Marknadsföringen måste följas upp av försäljningsinsatser. Kontakt med nya och befintliga kunder. Valet för kontaktmetodik och i vilken följd kontakterna ska tas är mycket betydelsefullt för resultatet av hela marknads- och säljarbetet.

Sist men inte minst. Se till att göra analyser och uppföljning av arbetet. Lärdom ger kunskap som gör att ni inte behöver börja om på ruta ett vid nästa aktivitet.

 

Kartlägg dig själv.
Ur kundens synvinkel.

” Att göra affärer utan reklam är som att flirta med en flicka i mörker. Du vet vad du gör, men ingen annan gör det.”